// HOME

Complexul carstic Ponoarele

Căi de acces: DN67D Băile Herculane - Baia de Aramă - Târgu Jiu şi dreapta pe DJ670 până în comuna Ponoarele

Arie protejată de interes naţional, Complexul carstic Ponoarele este o rezervaţie de tip geologic şi peisagistic, situată pe teritoriul comunei Ponoarele, la aproximativ 5 km sud-vest de oraşul Baia de Aramă şi de drumul naţional care leagă Băile Herculane de Târgu Jiu.

Având o suprafaţă de 100 ha, Complexul carstic Ponoarele este inclus începând cu anul 2004 în Geoparcul Platoul Mehedinţi care se întinde pe o suprafaţă de 106000 ha şi se învecinează cu o altă rezervaţie natural impresionantă, şi anume Pădurea de liliac Ponoarele.

Harta

Complexul reprezintă o zonă de deal, constituită pe şisturi cristaline şi calcare atribuite Jurasicului, formaţiuni geologice de tip carstic, doline, lapiezuri, chei, peşteri, lacuri, păduri şi pajişti care adăpostesc o mare varietate de animale şi plante.

Fauna este reprezentată de specii de vulpe, iepure de câmp, veveriţă, de păsări, precum ciocănitoarea, sticletele, pitulicea, pupăza, de reptile şi amfibieni, cum ar fi: vipera cu corn, şopârla de câmp, salamandra etc.

Flora este alcătuită din arbori, arbuşti şi ierburi. Specii de fag, gorun şi mojdrean, corn, cărpiniţă, lemn câinesc, liliac sălbatic, vişin turcesc sau ierburi, precum drob, crăpușnic, luminoasă, salvie, o orhidee din specia Spiranthes spiralis, untul-vacii, îmbracă suprafeţe întinse ale rezervaţiei.

În ceea ce priveşte obiectivele turistice aflate aici, se remarcă Podul lui Dumnezeu (Podul natural), Peştera Ponoarele, Câmpul de lapiezuri, Zătonul Mare şi Zătonul Mic, Peştera Bulba şi Cheile Băluţei, dar şi vechea Biserică de lemn construită aici.

 

mediu

 

 

Apăsați AICI pentru a descărca ghidul turistic în format electronic


// DESPRE NOI

Despre Noi

Proiectul „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare”

Proiectul „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare” a avut ca obiectiv principal valorificarea şi promovarea obiectivelor turistice din zona Ponoarele (mai puţin promovate până acum).

Proiectul „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare” a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5: „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul Major de Intervenţie 5.3: „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea: „Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specifice”.

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţională pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Contractul aferent proiectului „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare” a fost semnat la 31.07.2012 şi s-a finalizat la 31.07.2014, perioada de monitorizare şi sustenabilitate fiind de 5 ani şi având ca scop dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării patrimoniului istoric şi turistic și a activităților de marketing specifice.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de promovarea traseului turistic în zona Ponoare prin creșterea circulației turistice. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul şi-a propus în mod specific: valorificarea potențialului turistic oferit de patrimoniul natural, cultural și istoric; îmbunătăţirea gradului de competitivitate al actorilor locali (pensiuni, moteluri, cabane); includerea zonei Ponoare în circuite montane; creşterea atractivităţii regionale şi locale pentru populaţie.

Produsul specific prezentat în cadrul proiectului a fost reprezentat în special de resursele naturale din zona Ponoare, fiind vizate, în principal: Complexul carstic Ponoarele din care fac parte următoarele obiective turistice: Podul lui Dumnezeu, Peştera Ponoarele, Câmpul de lapiezuri, Lacul Zăton, Peştera Bulba, Pădurea de liliac, Cheile Băluţei, iar turiştii interesaţi pot vizita şi vechea Biserică din lemn construită aici.

Prin realizarea activităților propuse în prezentul proiect, și anume: realizarea de ghiduri turistice care conţin informaţii referitoare obiectivele din zona Ponoarele; conceperea şi realizarea prezentei pagini web cu o structură asemănătoare ghidului şi realizarea unui cont pe un site de socializare; conceperea și realizarea unor materiale promoționale: ghiduri turistice, agende personalizate, calendare de birou, mouse pad-uri, steguleţe şi flyere; realizarea unei campanii outdoor (50 de panouri de tip steag au promovat produsul specific şi 20 de panouri de tip steag au promovat evenimentul); distribuirea prin intermediul promoterilor de materiale promoţionale cu scopul diseminării informaţiei referitoare la potenţialul turistic al zonei Ponoarele; organizarea evenimentului “Arta meşteşugarilor români şi cântece la Ponoarele” ce a avut loc în 07.06.2014,  în comuna Ponoarele, judeţul Mehedinţi,  în cadrul căruia au fost promovate destinațiile și produsele turistice românești; participarea Asociaţiei la Târgul de Turism al României – Ediţia de Primăvară 2014, eveniment în cadrul căruia s-a prezentat şi promovat “Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare” şi s-au distribuit către vizitatori materialepromoţionale: ghiduri turistice, agende personalizate, calendare de birou, mouse pad-uri, proiectul a contribuit la creşterea numărului de persoane informate despre obiectivele promovate prin proiect, la aducerea la cunoştinţa turiştilor asupra locaţiilor mai puţin cunoscute, promovate până acum mai mult la nivel local, şi la dezvoltarea culturii generale a populaţiei din zona de influenţă a proiectului.

// OBIECTIVE TURISTICE

Obiective turistice din Complexul Carstic Ponoare

Descrierea obiectivelor turistice din Complexul Carstic Ponoare

Podul lui Dumnezeu

Cunoscut şi sub denumirea de Podul Natural de la Ponoarele, Podul lui Dumnezeu este cel mai mare pod natural din ţară, al doilea ca mărime din Europa şi singurul deschis circulaţiei rutiere, măsurând o lungime de 60 m, o deschidere de 27 m, o grosime de 4 m şi o lăţime de 9,7 m. Podul […]

Pestera Ponoarele

Cunoscută şi sub denumirea de Peştera de la Podul lui Dumnezeu, Peştera de la Pod, Peştera de la Podul de Piatră sau Peştera Podului, Peştera Ponoarele este, de fapt, o continuare a arcadei de la Podul lui Dumnezeu, bucata lipsă, datorită acţiunii apei asupra calcarului, prăbuşindu­se şi transformându­se în timp într­o dolină. Peştera are o […]

Campul Cleopatrei

Câmpul de lapiezuri de la Ponoarele oferă un peisaj impresionant prin caracteristicile unice ale acestor formaţiuni reprezentate de sculptarea adâncă a calcarului sub un înveliş impermeabil pe o suprafaţă foarte mare, de ariditatea, dimensiunile, compactitatea şi altitudinea la care se găsesc, caracteristice Munţilor Alpi. Expresivitatea priveliștii este dată de adâncimea lapiezurilor și diversitatea de forme […]

Zatonul mare

Lacul Zăton sau Zătonul Mare este considerat o ciudăţenie a naturii. Datorită faptului că tot apare şi dispare este cunoscut şi sub denumirea de „Lacul Fantomă”. Situat la o altitudine de 350 m, Zătonul Mare este cel mai mare lac de origine carstică din România, atingând dimensiuni impresionante: 2 km² şi 20 m adâncime. Mărginit […]

Zatonul mic

Zătonul Mic se formează atunci când sunt precipitaţii abundente, iar debitul pârâului care vine de sub Stei nu mai poate fi preluat de către sorb. Cunoscut şi sub denumirea de „Lacul fără fund”, deoarece nu a putut fi cercetat până în prezent datorită adâncimii foarte mari a apei, Zătonul Mic este, de fapt, o prelungire […]

Pestera Bulba

Cunoscută şi sub denumirea de Peştera Mare sau Peştera de la Baia, Peştera Bulba a fost săpată în calcarele jurasic­neocomiene din dealurile Brăzişori şi Cornetu Mare şi aparţine bazinului hidrografic Zăton­Bulba. Peştera se remarcă prin numeroasele forme de eroziune­coroziune prezente cu precădere în etajul activ şi prin concreţiuni, prezente în Galeria Vălurilor de Cristal din […]

Cheile Balutei

Având o lungime de aproximativ 1 km, Cheile Băluţei crează un peisaj impresionant, mai ales în timpul verii, când zona este aproape complet lipsită de vegetaţie şi pustietatea peisajului pare un deşert. Cheile se găsesc de-a lungul Văii Seci, denumită astfel de localnici datorită aridităţii de aici, şi sunt mărginite de pereţi calcaroşi care ajung […]

Padurea de liliac

Situată de o parte şi de alta a Văii Prislopului, Pădurea de liliac Ponoarele este cea mai întinsă pădure de liliac de pe teritoriul României, având o suprafaţă de 20 ha. Pădurea are caracter unicat prin prezenţa pe teritoriul său, pe lângă etajul dominant de liliac şi mojdrean, a unor specii faunistice şi floristice deosebite. […]

Biserica din lemn

Obiectiv turistic religios de mare importanţă, Biserica din lemn din Ponoarele poartă hramul „Sf. Nicolae”. Impresionant prin dimensiunile sale modeste, lăcaşul (prima biserică) se pare că a fost ridicat de călugărul Nicodim. Există controverse în ceea ce priveşte anul construcţiei bisericii, aceasta suferind mai multe reconstrucţii din temelii, de-a lungul anilor. Actuala biserică are forma […]

Obarsia Closani

Situată la nord de comuna Ponoarele, în nord-vestul judeţului Mehedinţi, la o altitudine de 470 m, comuna Obârşia-Cloşani dispune de o mare varietate de atracţii turistice, poziţionarea acesteia într-o zonă montană joasă favorizând dezvoltarea turismului montan şi de recreere. Pe lângă turismul montan şi de recreere, comuna este recunoscută şi pentru obiceiurile tradiţionale: de Ziua […]

Closani

Sat al comunei Padeş, intrată în istorie datorită Proclamaţiei de la Padeş, cu care Tudor Vladimirescu a lansat chemarea la luptă a norodului românesc în anul 1821, Cloşani se remarcă prin superbele peisaje pe care le oferă tuturor celor care vizitează satul şi prin prezenţa aici a unei rezervaţii speologice care se face remarcată prin […]

Rezervaţia speologică de la Cloşani - Peştera Cloşani

Pestera_Closani

Peştera Cloşani se află în partea nord-vestică a satului Cloşani şi este parte a Rezervaţiei naturale Piatra Cloşanilor – parte a Parcului Naţional Domogled – Valea Cernei, alături de Peştera Cioaca cu Brebenei. Rezervația naturală Piatra Cloșanilor are o suprafaţă de 1730 ha şi prezintă interes peisagistic, floristic, geologic și speologic. Peştera Cloşani este situată […]

// GALERIE

Galerie Foto - Video

Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare surprins in imagini

Dacă doriţi să contribuiţi la dezvoltarea acestui website, ne puteţi trimite fotografii şi/sau materiale filmate la adresa de e-mail: office.asociatia.sira@gmail.com, iar noi le vom posta în cadrul secţiunii Galerie Foto / Video a website-ului şi/sau  în cadrul secţiunii Fotografii sau Clipuri video a paginii de socializare www.facebook.com/pages/Circuitul-turistic-în-complexul-carstic-Ponoare/548294855257184.

Asociaţia S.I.R.A – Societatea de Integrare Românească şi Avangardă îşi rezervă dreptul de a posta pe site doar materiale cu un conţinut adecvat.

// GALERIE

Foto participare TTR – Martie 2014

Imagini surprinse la standul Circuit Ponoarele in cadrul TTR


// NEWSLETTER

Abonare Newsletter

Pentru abonare newsletter va rugam sa utilizati formularul de mai jos

Vă mulţumim pentru participarea la evenimentul „Arta meşteşugarilor români şi cântece la Ponoarele”, organizat în cadrul proiectului „Circuit turistic în complexul carstic Ponoare”!

Pentru a fi în continuare informaţi cu privire la activităţile proiectului „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare”, vă invităm să vă înscrieţi la Newsletter, pentru a primi pe e-mail toate noutăţile.

  • Formular Abonare NewsletterAsociaţia S.I.R.A. – Societatea de Integrare Românească şi Avangardă vă invită sâmbătă, 7 iunie 2014, între orele 12:00 – 20:00, la evenimentul „Arta meşteşugarilor români şi cântece la Ponoarele”, organizat în cadrul proiectului „Circuit turistic în complexul carstic Ponoare”, ce va avea loc în Amfiteatrul natural de lângă Podul lui Dumnezeu din Ponoarele, judeţul Mehedinţi.

Între orele 12:00 – 19:00 vă invităm să admiraţi produse tradiţionale româneşti sau  să deprindeţi arta picturii în cadrul unui atelier de pictură  şi multe altele, să vă bucuraţi de scenete şi de un program artistic românesc cu artişti populari şi ansambluri locale.

Încheiem ziua tot cu muzică, dans şi voie bună, cu un concert special, de la ora 19:00!

Vă aşteptăm!

_____________________________________________________________________________________________________

Vă mulţumim pentru participarea într-un număr atât de mare la Târgul de Turism al României – Ediţia de Primăvară 2014 şi pentru interesul acordat proiectului „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare”! 

_____________________________________________________________________________________________________

În perioada 13-16 martie 2014, Asociaţia S.I.R.A. – Societatea de Integrare Românească şi Avangardă vă invită la Târgul de Turism al României – Ediţia de Primăvară, unde promovăm proiectul „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare”!

Ne găsiţi în pavilionul C6, standul 26.

Vă aşteptăm!

_____________________________________________________________________________________________________

Pentru a fi permanent informaţi cu privire la activităţile proiectului „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare”, vă invităm să vă înscrieţi la Newsletter, pentru a primi pe e-mail toate noutăţile.


// ÎNTREBĂRI / RĂSPUNSURI

Întrebări / Răspunsuri

Întrebări și răspunsuri legate de proiectul „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare”

Programele de finanţare destinate promovării turismului pot fi găsite pe site-ul www.inforegio.ro, iar mai multe informaţii cu privire la proiectul „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare” puteţi afla trimiţând un e-mail la adresa office.asociatia.sira@gmail.com sau completând formularul de mai jos cu întrebările dvs., iar noi vă vom răspunde în cel mai scurt timp.


Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţională pentru Turism prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.


Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea traseului turistic în zona Ponoare prin creșterea circulației turistice. În vederea atingerii acestui obiectiv, proiectul îşi propune în mod specific: valorificarea potențialului turistic oferit de patrimoniul natural, cultural și istoric; îmbunătăţirea gradului de competitivitate al actorilor locali (pensiuni, moteluri, cabane); includerea zonei Ponoare în circuite montane; creşterea atractivităţii regionale şi locale pentru populaţie.


Obiectivele turistice promovate în cadrul proiectului „Circuitul turistic în complexul carstic Ponoare” sunt descrise în ghidul turistic realizat în cadrul proiectului şi postate în secţiunea „Obiective turistice din complexul carstic Ponoare” a prezentului website.


Da. Puteţi să ne trimiteţi sugestiile dumneavoastră la adresa office.asociatia.sira@gmail.com sau completând formularul de pe pagina de contact. De asemenea, dacă doriţi să ajutaţi la îmbunătăţirea website-ului ne puteţi trimite fotografii sau materiale filmate, iar noi le vom uploada pe site şi/sau pe pagina de socializare a proiectului www.facebook.com/pages/Circuitul-turistic-în-complexul-carstic-Ponoare/548294855257184, cu menţiunea autorului.


// CONTACT

Contact

Adresă și formular contactAsociaţia S.I.R.A – Societatea de Integrare Românească şi Avangardă

Sediu social: Str. Ceahlăul, nr. 12, bl. 32, sc. 1, et. 4, ap. 17, sector 6, Bucureşti
Sucursala: Str. Constantin Rădulescu Motru, nr. 13, bl. 13, et. 6, ap. 61, sector 4, Bucureşti
Tel.: 0745090277
Fax: 0342819509
E-mail: office.asociatia.sira@gmail.com
Website: www.asociatia-sira.ro

Formular de contact

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro